Сигналізациія CONVOY iGSM-005 GSM CAN Ready

3480.00 грн.

   CONVOY iGSM-005 – автомобільна охоронно-трекинговая система, яка дозволяє інформувати власника об’єкту, що охороняється без обмеження по відстані. GSM-система управляється за допомогою штатного брелока автомобіля або за допомогою телефону. iGSM-005 забезпечує високий рівень охорони автомобіля, а також моніторинг місця розташування об’єкта охорони без абонплати.

Артикул: 55094 Категории: ,

Опис

Український:

Сигналізація CONVOY iGSM-005 — інформує автовласника як SMS-повідомленням, так і прямим дзвінком, під час якого голосом буде повідомлена причина тривоги. Можна використовувати до 5-ти різних номерів телефонів, на які будуть відправлятися SMS-повідомлення або проводитися спробу набрати тривожним подіям. Сигналізація постійно контролює рівень сигналу для зв’язку її з телефоном.

Управління системою:

Ви можете керувати системою за допомогою SMS-повідомлень на мобільних телефонах з сенсорним екраном, що працюють на платформах Apple Iphone і Google Android. Для цього необхідно мати спеціальну прикладну програму управління (для смартфонів iPhone додаток можна безкоштовно скачати на iTunes Store, ввівши в рядок пошуку «Convoy GSM». Для смартфонів на платформі Android (версія 2.1 і вище) додаток доступний в Google Play). Додаток істотно спрощує використання даної охоронної системи. Крім автомобілів, може встановлюватися на різні об’єкти охорони: квартири, котеджі, гаражі і т.д. Вона дозволяє автовласникові дистанційно ставити і знімати охорону об’єкта. Управляти сервісними пристроями, здійснювати запуск і зупинку двигуна автомобіля, управляти декількома системами (до 6 шт.) Та ін. Для управління охоронною системою в додатку використовується служба SMS-повідомлень.

Сигналізація CONVOY iGSM-005 може працювати самостійно, спільно з додатковою або штатною системою дистанційного керування. При спільній роботі система ставиться і знімається з охорони брелоком додаткової сигналізації. Поставити і зняти систему з охорони можна, використовуючи телефон, командою в тексті SMS або за допомогою спеціального додатку. У всіх випадках перед управлінням системою попередньо необхідно ввести правильний PIN-код.

Для автомобілів з турбонаддувом в iGSM-005 передбачений режим «турботаймер». Він позволет протягом запрограмованого часу підтримувати запалювання у включеному стані.

Сервісні функції:

Як сервісних функцій сигналізація CONVOY iGSM-005 має додаткові таймерні канали. Вони дозволяють дистанційно (з клавіатури телефону під час дзвінка, за допомогою командного SMS-повідомлення) або автоматично управляти додатковими пристроями автомобіля. Це можуть бути: система автозапуску, система прогріву двигуна, система клімат-контролю, центральний замок або будь-яке інше обладнання.

Електретний мікрофон, що входить в комплект, дозволяє прослухати салон автомобіля з телефону. При підключенні динаміка (опція) і мікрофона одночасно — реалізувати режим «вільні руки».

GPS-модуль:

Використовуючи опціонний GPS-модуль GPSM-003 і передану GSM-системою інформацію, можна реалізувати режим моніторингу мобільного об’єкту охорони. За допомогою GPS-модуля iGSM-005 також має можливість по GPRS-каналу передавати географічні координати об’єкта. Час вважається за Гринвічем. Передавати охоронну, службову і сервісну інформацію на сервер системи моніторингу «ConvoyOnline» (www.convoyonline.com). В результаті на сервері створюється і підтримується персональна база даних об’єкта охорони. Доступ до бази, власник об’єкта може здійснювати цілодобово з будь-якої точки земної кулі. Необхідно тільки наявність інтернету.

Користувач може отримати різну статистичну інформацію у вигляді звітів про об’єкт за період. Інформація: протяжності і тривалості маршруту, тривалість стоянок, середню швидкість на маршруті, факти перетину кордонів геозон. Сформовані звіти можна зберегти для подальшої обробки та аналізу.

Сигналізація CONVOY iGSM-005 має інтегровані в системний блок датчик удару і датчик нахилу (переміщення) автомобіля. Це дозволяє розширити її функціональні можливості і додатково не встановлювати дані датчики на автомобіль.

Розроблено програмний додаток «SMS-генератор Convoy» для програмування і налаштування автомобільних охоронних систем Convoy GSM. Програмується за допомогою службових SMS-повідомлень. Інтерфейс програми дозволяє легко і інтуїтивно зрозуміло налаштувати як установчі, так і призначені для користувача функції системи.

Комплектність:

Комплект GSM-системи складається з: блоку управління, GSM-антени, мікрофона, джгута проводів, сервісної кнопки, світлодіодного індикатора, кінцевого вимикача, сирени і інструкції.

Програмне додаток з управління iGSM-005 для смартфонів Android. Програмне додаток для управління автомобільними охоронними сервісно-інформаційними GSM-системами Convoy (до 6 шт.) За допомогою смартфонів, що працюють на платформі Android (версія 2.1 і вище). Додаток дозволяє перемикати режими роботи і функції систем, вмикати / вимикати і настроювати їх датчики (удару, нахилу і переміщення), дистанційно блокувати двигун, управляти периферійними пристроями (автозапуском двигуна, системою підігріву і т.п.), а також запитувати GSM- і GPS-координати систем в реальному масштабі часу.

Сигнализация CONVOY iGSM-005 — информирует автовладельца как SMS-сообщением, так и прямым звонком, во время которого голосом будет сообщена причина тревоги. Можно использовать до 5-ти различных номеров телефонов, на которые будут отправляться SMS-сообщения или производиться дозвон по тревожным событиям. Сигнализация постоянно контролирует уровень сигнала для связи ее с телефоном.

Управление системой:

Можно управлять системой с помощью SMS-сообщений на мобильных телефонах с сенсорным экраном, работающих на платформах Apple Iphone и Google Android.  Для этого необходимо иметь специальную прикладную программу управления (для смартфонов iPhone приложение можно бесплатно скачать на iTunes Store, введя в строку поиска «Convoy GSM». Для смартфонов на платформе Android (версия 2.1 и выше) приложение доступно в Google Play). Приложение существенно упрощает использование данной охранной системы. Кроме автомобилей, может устанавливаться на различные объекты охраны: квартиры, коттеджи, гаражи и т.д. Она позволяет автовладельцу дистанционно ставить и снимать охрану объекта. Управлять сервисными устройствами, осуществлять запуск и остановку двигателя автомобиля, управлять несколькими системами (до 6 шт.) и пр. Для управления охранной системой в приложении используется служба SMS-сообщений.

Сигнализация CONVOY iGSM-005 может работать самостоятельно, совместно с дополнительной или штатной системой дистанционного управления. При совместной работе система ставится и снимается с охраны брелоком дополнительной сигнализации. Поставить и снять систему с охраны можно с клавиатуры телефона, командой в тексте SMS или с помощью специального приложения. Во всех случаях перед управлением системой предварительно необходимо ввести правильный PIN-код.

Для автомобилей с турбонаддувом в iGSM-005 предусмотрен режим «Турботаймер». Он позволет в течение запрограммированного времени поддерживать зажигание во включенном состоянии.

Сервисные функции:

В качестве сервисных функций сигнализация CONVOY iGSM-005 имеет дополнительные таймерные каналы. Они позволяют дистанционно (с клавиатуры телефона во время звонка, с помощью командного SMS-сообщения) или автоматически управлять дополнительными устройствами автомобиля. Это могут быть: система автозапуска, система прогрева двигателя, система климат-контроля, центральный замок или любое другое оборудование.

Электретный микрофон, входящий в комплект, позволяет прослушать салон автомобиля с телефона. При подключении динамика (опция) и микрофона одновременно — реализовать режим «громкой связи».

GPS-модуль:

Используя опционный GPS-модуль GPSM-003 и передаваемую GSM-системой информацию, можно реализовать режим мониторинга мобильного объекта охраны. С помощью GPS-модуля iGSM-005 также имеет возможность по GPRS-каналу передавать географические координаты объекта. Время считается по Гринвичу. Передавать охранную, служебную и сервисную информацию на сервер системы мониторинга «ConvoyOnline» (www.convoyonline.com). В результате на сервере создается и поддерживается персональная база данных объекта охраны. Доступ к базе, владелец объекта может осуществлять круглосуточно из любой точки земного шара. Необходимо только наличие интернета.

Пользователь может получить различную статистическую информацию в виде отчетов об объекте за период. Информация: протяженности и продолжительности маршрута, длительность стоянок, среднюю скорость на маршруте, факты пересечения границ геозон. Сформированные отчеты можно сохранить для последующей обработки и анализа.

Сигнализация CONVOY iGSM-005 имеет интегрированные в системный блок датчик удара и датчик наклона (перемещения) автомобиля. Это позволяет расширить ее функциональные возможности и дополнительно не устанавливать данные датчики на автомобиль.

Разработано программное приложение «SMS-генератор Convoy» для программирования и настройки автомобильных охранных систем Convoy GSM. Программируется  с помощью служебных SMS-сообщений. Интерфейс приложения позволяет легко и интуитивно понятно настроить как установочные, так и пользовательские функции системы.

Комплектность:

Комплект GSM-системы состоит из: блока управления, GSM-антенны, микрофона, жгута проводов, сервисной кнопки, светодиодного индикатора, концевого выключателя, сирены и инструкции.

Программное приложение по управлению iGSM-005 для смартфонов Android. Программное приложение для управления автомобильными охранными сервисно-информационными GSM-системами Convoy (до 6 шт.) с помощью смартфонов, работающих на платформе Android (версия 2.1 и выше). Приложение позволяет переключать режимы работы и функции систем, включать/выключать и настраивать их датчики (удара, наклона и перемещения), дистанционно блокировать двигатель, управлять периферийными устройствами (автозапуском двигателя, системой подогрева и т.п.), а также запрашивать GSM- и GPS-координаты систем в реальном масштабе времени.

Відгуки

Отзывов пока нет.

Будьте первым, кто оставил отзыв на “Сигналізациія CONVOY iGSM-005 GSM CAN Ready”

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *